• Arsana Reisemedisin

  • Arsana HMS

Reisemedisin

  • Helseundersøkelser utført av leger eller sykepleiere
  • Legekonsultasjoner
  • Sjømannsleger
  • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
  • Arbeidsmedisinske utredninger
  • Helseattester (offshore, sjømann, sjåfør, røykdykker, dykker)
  • Muskel-/skjelettutredning ved lege og fysioterapeut
  • Reisemedisin/vaksinering
  • Psykologtjenester

Ta kontakt med oss

Design og utvikling Funn AS