• Lovpålagte tjenester

  • Arsana HMS

Lovpålagte tjenester

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i det forebyggende HMS- arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Krav til virksomheter som er pålagt bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT)

Virksomheten må påse at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet. Mer informasjon om hvilke virksomheter som er lovpålagt bedriftshelsetjeneste finner du på: www.arbeidstilsynet.no/bht.  Ønsker du et uforpliktende tilbud eller vil vite mer om hva som er lovpålagt for din bedrift, så ta kontakt med oss.


[recaptcha]

Design og utvikling Funn AS