Arsana er en privateid bedriftshelsetjeneste. Vår filosofi er at det er lettere å forebygge enn å reparere.

Vår oppgave er å hjelpe små og store arbeidsplasser til å lage trygge og gode arbeidsplasser. Vi har medarbeidere med forskjellig fagbakgrunn, som samlet skal medvirke til at våre kunder får riktig hjelp til rett tid. Vi er lokalisert i Bergen, men leverer tjenester til kunder over hele landet, da vi er en del av et landsdekkende nettverk av bedriftshelsetjenester.

Telefon: 55 55 05 80
Faks:55 55 05 99
Besøksadresse: Strandg. 14, 5013 Bergen
E-post: firmapost@arsana.no
Hjemmeside: www.arsana.no