NYTT KURS: ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT MED VEKT PÅ HÅNDTERING AV PERSONKONFLIKTER OG TRAKASSERING. Følg vedlagte link for informasjon og påmelding.